Home

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -

EN HALV SANNING,

SPEGLAR JU ALDRIG SANNINGEN. NÄR INGEN LYSSNAR, NÄR INGEN VÅGAR PRATA. VAD BLIR DÅ RESULTATET?


SEDAN 2010 HAR VI STÄLLT AKTUELLA FRÅGOR, GJORT TESTER. VI HAR SKAPAT VERKSAMHETER FÖR ATT SJÄLVA KUNNA BEDÖMMA HUR SAKER OCH TING VERKLIGEN GÅR TILL INOM OLIKA SEKTORER. TESTER, VERKSAMHETETER SOM GENOMFORTS INOM RAMEN AV AVIDUPROGRAMMET ÄR PRO BONO DVS. VI GÖR DET IDEELLT.


AVIDUPROGRAMMET SKAPADES UTEFTER VÅRT ENGAGEMANG GÄLLANDE -FÖRUTSÄTTNINGAR- DÄR YRKESKUNSKAPEN SKULLE MEDFÖRA ETT MERVÄRDE FÖR NÅGON ANNAN. VI ÄR VARKEN EN ORGANISATION ELLER ETT FÖRETAG. VI ÄR AFFÄRSUTVECKLARE OCH ATT PÅVISA, VERKSTÄLLA OLIKA ARBETSMODELLER PRO BONO ÄR VÅR HOBBY, INTE VÅRT JOBB. MÅNGA SOM OSS GILLAR ATT SKAPA SAKER PÅ SIN FRITID, VI GILLAR ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR. 


"HEMSIDAN ÄR EN INFORMATIV PLATTFORM

UTAN KOMMERSIELLT SYFTE ELLER VÄRDE"


DE OMRÅDEN, FRÅGOR SOM ENGAGERAR OSS SOM INDIVIDER AVGÖR VEM SOM ÄR MED I OLIKA PROJEKT- IDEELLT. MAN BESTÄMMER SJÄLV OM MAN VILL VARA MED OCH I VILKEN GRAD I MÅN AV TID. JAG HETER MONICA JALKE OCH ÄR HUVUDMAN FÖR PROJEKTEN SOM BEDRIVS. HEMSIDAN INNEHÅLLER DELAR AV DET VI GJORT/GÖR.*** BESLUTEN MAN TAR IDAG AVGÖR

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR IMORGON

NÄR NÅGOT INTE STÄMMEREtt allt mer vedertaget sätt att lösa ett problem i Sverige är ett namnbyte av själva problemet dvs. det vi kallar det för. Såklart försvinner inte problemen, men räknas då på något magiskt sätt som ett nytt case och därmed nollställs problemfaktorn tills den börja växa igen inom ramen av det nya namnet. Med den logiken, om absurdum blir nya normen, ska vi då byta namn på Moder Svea till Sverdum istället för Sverige?

INGENTING ÄR GRATISVi gör det många låter stanna vid en tanke, det gör oss unika och vi är oerhört stolta över det. Det vi ser genom vårt fönster, är hur vi vill att det ska vara. Om man vill uppnå en förändring måste man ändra på någonting. Vårt Pro Bonoprogram gör det möjligt att påverka och förändra. Nya tider kräver nya modeller, brister upptäcker man bäst från insidan utan försköning. För att lösa ett problem krävs att man vet vad problemet är.

Innovation

Begränsningar ger dig nya vägar.

Processkartan

Är din absoluta bästa vän.

Definitioner

Modet att ta det första steget.

"Affärsutveckling kan vara ett steg framåt eller bara ett utfyllnadsord som står och briljerar utan innehåll"