Analysen

ANALYSENS

BETYDELSE

OCH INNEBÖRD


- För resultatet

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


MAN KAN ANALYSERA ALLT


Beroende på vad syftet är med analysen, går man tillväga på olika sätt för att uppnå detMålet är att få en helhetsbild, ett så brett underlag som möjligt, för att som i pussel få fram ett scenario eller bild. Det kan vara allt från en situation, händelse, problem eller sjukdomar, mat och produktinnehåll. I en analys gäller det primärt att ställa de rätta frågorna.


Naturligtvis finns det ett fackspråk inom varje bransch, många företag har utvecklat sina egna analysmodeller och verktyg med god framgång och nya fina namn. Frågan är om det är nödvändigt att anlita oss när du många gånger faktiskt skulle kunna göra analysen själv. En analys på t ex. situationen ditt företag befinner sig i handlar inte mer än om du lägger upp problemen på bordet, delar upp varje problem för sig och fråga dig själv - Vad är problemet?


Förutsättningen för att kunna analysera och definiera en situation eller problem handlar egentligen mest om hur ärlig du är med dig själv när du svarar. Det låter enkelt och naturligtvis är det en ytlig generalisering, men faktum kvarstår. Så enkelt är det. Gå igenom "innehållet" i det vi konsulter levererar dvs. - det resultat som faktiskt blev (så du inte bara betalar för fina ord och igentligen ingen förändring). Inom vår bransch precis som inom andra går det trender, se över vad du behöver och vad du skall förväntas få.


En fin paketering lär inte ge dig en lösning. Syna innehållet, upplägget och förväntat resultat. Vi lever i -Fina du världen, det som behövs idag är en mer konkretisering av verkställandet och slutmål. När du väl gjort din analys och du vet var skon klämmer; -det kan vara missbedömningar -utebliven försäljning -sjukdom. Oavsett vad, så vet du nu problemet då du gjort din analys (utan fusk). Kan man inte åtgärda resultatet själv, vet man nu konkret vilken typ av hjälp man behöver för att ändra på sin situation. Ibland skall det låta tjusigt och fina ord, uttryck kan imponera. Det viktigaste är alltid att du själv har greppat vad det du behöver betyder och vad du kan förvänta dig att få av sådan som oss, konsulter. Tänk på  att all påverkan, både inre och yttre kan ha effekt på och för din verksamhet, glöm inte att ta in alla indikatorer även om de är i andra och tredje led. De mesta hänger nämligen ihop.Således - en analys skall ge dig svaren på första frågan: Vad är problemet?