Styr rätt

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


STYR LIKVIDITETSFLÖDET RÄTT GENOM     -ASK-


Kunden & efterfrågan är alltid nyckeln


ASK står för " -Alla -Samverkar -Konkret ". Samverkan gör att vi skapar egna förutsättningar som vi kan påverka och använda som verktyg för att bemöta de yttre faktorer vi ej kan påverka. ASK är ett resultat av den globala, nationella och ekonomiska situation som påverkar allas våra utsikter och framtid. Vi har skapat ASK, ett koncept som bygger på förutsättningar, bärighet och komplexa alternativa lösningar för att uppnå målet.


ASK är en plattform inom Social Ansvar, en marknad där vi ser till våra samarbetspartners nytta , tillgångar och efterfrågan. Samarbetsparters är på detta sätt både leverantörer och kunder. Att arbeta med "Partnering” dvs. en strukturerad samarbetsform, där olika aktörer gemensamt tillgodoser befintliga egna behov.


ASK agerar inte som en bank, det är en struktur. Vi ser till olika kostnadseffektiviseringar i den egna ekonomin. T.ex. hur mycket betalar du för kaffe, mjölk och hygienartiklar på ditt företag? Byt leverantör genom ASK och reglera den kostnaden kraftigt. Vi gör det andra tänker, vill man samverka måste man avstå från någonting. Vi gör det och får effekten av det. Vad har du, och vad behöver du. ASK är alltid ett mervärde, inga måsten eller krav. Du ska alltid ha en egen vinning på det och kan alltid gå ur det. Man stannar för att man väljer det, inte för att man måste.