Insikten

Vi jobbar 50% Kommersiellt och 50% Pro Bono.


Vårt uppdrag är att verkställa nya tillvägagångssätt på den komplexa arenan även kallad marknad.

Dialog, ödmjukhet är den förutsättning som krävs för att samhällsmaskineriet skall fungera. Vi lever i en konstant global förändring och nya situation kräver nya lösningar.


Att skapa nya konstellationer kräver kunskap, ork och mod att våga stå emot när det blåser motvind.


Jag skulle upptäcka


 

Under min resa att saker inte alls var så som det framställs, jag skulle upptäcka en misskötsel av samhällets resurser och beteendemönstrets konsekvenser där de som behöver det mest får betala ett högt pris. Allt går på rutin och ingen har tiden eller insikten om att ifrågasätta vad det är man gör eller varför. Allt färre vill "Avstå" om man inte måste.


Jag skulle upptäcka att samhället krakellerar och att det ideella inte är en garant för etik och moral. Jag skulle även upptäcka alla krafter, företagare, organisationer och alla de enskilda personer som osynligt under radarn hade bestämt sig för att göra något, och därmed vara en - någon. Imponerad bestämde jag mig för att dra mitt strå till stacken och göra dessa fantastiska människor sällskap. I det ögonblicket blev även jag, en okänd - någon.

Målet och syftet från starten 2009 var att driva en professionell verksamhet med själsliga värden och därmed verkställa en ny form av samverkan mellan den sociala, cirkulära och marknadsekonomin.Lösningen förblir densamma genom tiden och det är kunden. Vem som betalar och varför, är alltid nyckeln till företagandet. Det är vad och vilka styrningskriterier du går efter som ger resultat, vad är det konkret du skall mäta, följa upp och eftersträvar.


Definiera kriterierna och lägg upp din strategi, att behandla symtomerna istället för gundproblemet förändrar inte en situation.


Att se det som inte syns och höra det ingen säger. Det är innebörden av den komplexa marknaden. Utveckling och hållbarhet kräver ständig förnyelse och förändring.  För att man måste,, utveckling kan och skall man inte försöka stoppa.