Jamariservice vad och varför

JAMARIservice

 

Genom ett ordinarie kunduppdrag, som vi bedömnde vara relativt enkelt och krävde en begränsad tid kom vi i kontakt med en ny bransch för oss;

 

-STÄD & SERVICEBRANSCHEN-

 

Föga anade vi att det skulle vara en av de största utmaningarna vi stött på sedan starten 2009. Jamaricervice bygger på tillgång, och efterfrågan människor har i sin vardag, en affärsmodell framtagen utefter realistiska och nutida livssituationer, värden och prioriteringar.

 

Livet går upp och ner för oss alla, våra personliga egenskaper gör att vi validerar svårigheter och det vi tycker är enkelt olika. Situationen omkring oss har samma påverkan som de externa faktorerna i en analys för ett företag. Vi såg att mönster och effekter var desamma överlag, där och då bestämde vi oss för att implementera den uppbyggnadstrategi som vi har mot företag. Vi bytte ut "faktorn" -företag mot -människor i ekvationen. Det genererade snabbt en boom av efterfrågan som vi inte förväntat oss.

 

 

"BOOM" sen kom konsekvenserna & de oväntade svårigheter

 

2016 är snart slut och vi står redo för start, förväntingsfulla har vi allt på plats inför 2017, vi har gjort allt "by the book" som extra försiktighetsåtgärd har vi tagit in tolkar för att undvika alla möjligheter till missförstån. 2017 Ett Gott Nytt År -BOOM! efterfrågan är överväldigande och allt "ser ut" att följa den plan vi satt.

Två veckor in på det nya året kommer de första signalerna på att allt är inte som det ser ut att vara, Genomförandet motsvarar inte på långa vägar förväntan vi sålt in och affärsmodellen krakellerar innan bläcket ens torkat på våra avtal. Vi står frågande inför situationen och har svårt att greppa problemets dignitet.

 

-När någonting är fel i en helhet betyder det sällan att allt är fel, i regel kan det vara två kuggar som inte glider i varandra på det smidiga sätt som förväntas och det är viktigt att definiera just "den" felande kuggen. Omgående gick vi tillbaka till ruta ett och startade vår felsökning inom alla områden, från ax till limpa.

 

Allt sitter, varje del i vår processkarta markeras återigen med "check" vid extra uppföljningsarbetet. Personalen är riktigt bra personer, engagerade, delar den målbild vi presenterat och är involverade i förändringsarbetet till 100%. De vill, kan och jobbar hårt. Vi är alla en del av detta och ser fram emot resultatet. Ledningen har i sin tur gett tydliga direktiv, förutsättningar och resurser för att verkställa. Jag står handfallen utan svar mitt i en blåsande storm som just ryckt taket ifrån mig. Dags för reflektion och insikt utanför normen, rätt svar kräver rätt frågor;

 

-Vad är den påverkan jag inte kan se, som gör att helheten raserar?

 

Ett vinnande lag eller koncept består alltid av olika faktorer dvs. kunskap, personliga egenskaper, engagemang och förutsättningar. Alla måste ha samma målbild i huvudet men man kan aldrig stanna vid det, absolut kritiska dolda faran är att vi måste säkra att vi har en gemensam "definition och innebörd" av just målbilden. Jag kunde inte hitta felet någonstans utefter de jag gick igenom på papperet, möten med kunder och personal - fick inte ihop det över huvudtaget och under två dagar utan svar kunde jag inte tänka på annat än - VAD ÄR PROBLEMET, HUR SVÅRT KAN DET VARA? - där knäckte jag koden och insåg att det var dags att lämna kontoret, man kan inte dömma någon utan att ha gått i dennas skor har någon sagt. Sagt och gjort, jag hoppade in i ett av städteam och mina anställda blev således nu mina chefer. Jag fick både ris och ros, noggrann men för långsam. Bytte inte vatten tillräckligt ofta, svarade i mobil (oacceptabelt), överjobbade på fel sätt på fel ställe mm. OK, efter fyra veckor på fältet hade jag kompletterat med värdefull information min undersökning. Nu förstod jag plötsligt vad som var problemet och påbörja arbetet med hur vi skulle kunna lösa det.

 

-Vad var då problemet, vad var den kraftiga påverkan jag inte kunde se tidigare?

 

Allt handlade om att RELATERA till rätt/jämförbara saker, låt mig ta ett exempel;

 

FN hade en global poliskonferens. En punkt på agendan var demokrati och allas lika värde som hela salen oavsett ursprung stod bakom. När man började punktmarkera särskilda situationer, beteenden och ställa följdfrågor om vad det innebar konkret uppdagades det omgående att definitioner och innebörden av ordet "demokrati" eller meningen "allas lika värde" varierade markant. Slutsats -vad vi egentligen menar i just samma fras och mening kan man aldrig ta förgivet, att det landar hos mottagaren på det sätt man kanske menat/ ville/trodde/önskar bara för att man använder professionella tolkar.

 

 

 

 

"RETENTION" implementeras i processen

 

 

 

Retention är vårt eget program, det togs fram utefter de vanligaste problemen våra kunder under åren befunnit sig i när de kom till oss. Ett program med olika konkreta genomföranden, steg hur man säkerhetsställer de ofta behövliga åtgärder man blundar för medvetet eller omedvetet i en verksamhet. Att översätta ordet retention är lite svårt, det närmaste jag kommer inom det svenska språket är "Rensning" -rensning i den meningen att vi tar bort allt som är dåligt och behåller det som är bra. Inget nytt, inget svårt men ändå så ovanligt att man gör av någon obegriplig anledning.

 

 

Vad var problemet och hur vi löste det?

 

ETT ÖVERVÄLDIGANDE TEAMWORKSARBETE

 

 

  • Retentionprogram
  • Relativitetsprincipen
  • Levererar över kundens förväntan
  • Kund vinner pris för Stockholms bästa städade SPA
  • Obefintlig marknadsföring, ingen hemsida
  • Kunder via rekommendation