Konsekvensneutralitesanalysen

Konsekvensneutralitetsanalysen

Wow - vad är det?

Ett populärt ord för att ursäkta och bortförklara en hel del inkompetens är ordet; komplext. Ironiskt då just det ordet och dess innebörd grundar sig i enkelheten som t.ex. ett plus ett blir två.Låt oss reda ut begreppen;Konsekvens; Innebär att varje handling medför en effekt och reaktion.


Neutralitet; Innebär att man inte tar ställning för eller emot i en specifik fråga.


Analys; Innebär att på ett systematiskt sätt utifrån fakta du tar fram beroende på de svar du efterlyser. Faktorer av alla dess slag som kan ha en inverkan direkt eller indirekt.


 Ett stort antal analytiiker sitter runt om i Sverige och skakar på huvudet, redan 2007 var dagens situation en av flera möjliga troliga scenarios. Det som är idag, var då inte heller worst case scenario 2007 och det är den goda nyheten.