Korruption förebyggandet

Korruption, en lönsam historia

INTEGRITET ATT STÅ EMOT FRESTELSEN NÄR DEN UPPSTÅR

Att inte motverka den svenska korruptionsmodellen är att möjliggöra och acceptera att skattemedel hamnar i fel fickor.

Vi ger dig en ny helhetsbild, kompetens och insikt i korruptionens rutiner och begrepp. Finns Korruption i Sverige?  Ja, och den frodas, för vi låter det ske.


Svenska korruptionsmodellen är inte bara ett hot och hinder för innovation och utveckling, den bygger på dimridåer som gör att man inte reagerar. Utrycket "I dom lugnaste vatten" är en allt för återkommande reflektion för varje "case" vi får via vår Avidu visselblåsar mail. Korruption är även du och jag, när vi låter det ske.Vi ger dig en övergripande helhetsbild och en klar förståelse för de avgörande samband som styr beslutsfattandet i företagsledningar och dess effekter. Allt behöver inte vara så som det ser ut att vara. Vi lär dig språket och de olika termer och uttryck som används. Att se signaler om vad komma skall och åter igen den ounvikliga "effekten".


Oavsett om du har en ledande eller medarbetare roll är det oerhört viktigt att du kan förstå och se det ekonomiska sambandet mellan sak och verkan. Det drabbar alltid "någon annan". Hur ditt eget agerande påverkar slutresultatet. Det räcker inte med att du känner till betydelsen av vad som är rätt eller fel utan det är kunskap om dom viktiga sambanden som ger verkligt resultat och gör skillnad.


Ökad kunskap ger bättre lönsamhet, betyder det att du måste bli en Robin Hood?

Nej, med hjälp av denna kompetens har du analysverktygen för att effektivisera och öka lönsamheten och få en överblick för de olika sammanhangen. En hjälte på film är romantiskt, verklighetens hjältar får betala ett högt pris. Det du får är verktygslådan dvs.förutsättningarna för att kunna agera rätt för att du väljer det, inte för att du måste, utan att du sätter din egen framtid på spel. När flexibiliteten blir en avgrund. Något Sverige idag sätter på spel är någonting av det som står mig närmast hjärtat, Folkbildningen, unikt i världen men på väg mot sin eget slut.

Gästtalare Tobias Baudin, vice ordf. LO på seminariet verab60min. Om fackets syn på jobben, FAS3 och om dom som drabbas av dagens samhällsutveckling.

Förberedelserna inför ett seminarie är ett samarbete med människorna som står bakom bl.a. teknik & ljus.

Foto:Monica Jalke arrangör av verab60min.

Här finner du Avidus standardupplägg:


-  Utbildningen genomförs på plats hos     

   er.

- Tid- halvdag 4h inklusive pauser.

- Tid- dag 8h inklusive pauser.

- Pris enligt lista plus resa och ev. logi

  (exklusive moms).

- Antal deltagare 1-20 personer.


  Övriga upplysningar:

- Vi har även möjlighet att hitta anpassa

  utbildningen efter era förutsättningar.

   

Vänliga kontakta oss för offert.


Sänd en:


Förfrågan

"Där visheten, kuragen & kunskapen möts, finner man förändringen"


Kurs -förebyggandeSänd en:

Intresseanmälan                INNEHÅLL:


 • Vad är svenska korruptionsmodellen
 • Olika tolkningar av begreppet korruption
 • Olika korruptionsformer
 • Förstå och använd organisationen på rätt sätt
 • Vad är ett attitydsflöde
 • Intäkter och utgifter är korruptionens vaccin
 • Interna och externa faktorer
 • Olika typer av situationer
 • Periodiseringar, avstämningar och uppföljning
 • Lär dig tolka signaler
 • Hantering, vad gör du nu?
 • Processer, hur gör du det?
 • Gruppen-Ledningen
 • Hur gör man en utredning?
 • Förstå grunderna i korruptionen
 • Vikten av konsekvenser
 • Prata och spara pengar
 • Blockera fel flöden
 • I workshopform skapa en prioriterad handlingsplan för den egna organisationen.
 • Korruptions Policy

FöreläsningSänd en:

Intresseanmälan


INNEHÅLL:


 • Systemets mekanismer
 • Affekten, effekten och dess nätverk
 • Synliggöra dom dolda dörrarna
 • Samverkans vaccin
 • Tolerans och acceptans
 • Attitydens inverkan och följder

SeminarieSänd en:


Intresseanmälan


INNEHÅLL:


 • Ramverket
 • Transparansen
 • Agendan
 • Syfte och mål
 • Verkligheten och resultatet