Affärsverksamhet & Entreprenörskap

Affärsverksamhet &

Entreprenörskap


I en alltmer konkurrensutsatt marknad, måste man upprätthålla en strategisk fördel och en stark företagskultur kräver kunskap, talang, banbrytande idéer och exceptionell kundservice. Genom att analysera, kommer vi att undersöka hur tjänstesektorn har utvecklats och

vad dessa förändringar innebär; granska viktiga överväganden för att anställa, utveckla och motivera de bästa talangerna; och undersöka hur man kan leda förändring för att hjälpa ditt företag att upprätthålla just den konkurrensfördel som krävs för morgondagen behov och efterfrågan.


För att du framgångsrikt skall kunna hantera ett professionell företag behöver du en balansakt som kräver extraordinära egenskaper.

Ledande befattningshavare ska arbeta för att tillfredsställa kunderna, motivera personal, och bygga en stark vision samtidigt som man

måste ha insikten i den finanspolitiska och globala förändringen som konstant sker. Inte att förglömma, att upprätthålla en sund balans

och resultat i nedersta raden.


Företag måste förbereda sig för att utveckla de talanger, företagskulturer och strategier man kommer att behöva för att positionera sitt

företag för en långsiktig framgång.


RESULTATET


Attrahera, utveckla och behålla duktiga yrkesmän som kommer att se till ditt företags tillväxt

Bygga en företagskultur som främjar både företagens framgång och individuell prestation

Genomföra styrning, beslutsfattande, och prestationsmått för att passa ditt företags unika attribut

Vässa kärnkompetens och följa bästa praxis för att leverera maximalt värde

Genomföra en långsiktig affärsplan för att driva framtida resulta


GENOMFÖRANDE


Genom fördjupad analys, kommer vi att utforska de senaste strategier för att bygga en lönsam verksamhet. Genom att undersöka frågor som är gemensamma för tjänsten av den drivna affärsmodellen, kommer du att få de kunskaper för att definiera och genomföra den bästa strategin för just din verksamhet. Lika viktigt, du kommer att bedöma och förbättra din egen prestation, balansera ledaransvar med klientservicekrav.


STYRNINGEN


Punktmarkerade branscher och dess utmaningar

Undersöka hur tjänstesektorn har vuxit och utvecklats

Undersöka vad dessa förändringar innebär för ledare av tjänsteföretag

Etablera och kommunicera tjänstevärdet i hela organisationen


Skapa Bästa professionella personal och företagskultur

Översyn av nyckelfaktorer för att anställa, utveckla och motivera de bästa talangerna

Skapa personal incitament att säkerställa ett effektivt genomförande av din strategi

Rörelsen i den röda tråden över kontor, divisioner, servicelinjer och geografier

Fastställande av trasiga eller suboptimala kulturer i lag, grupper eller företag


Framtidsanalys

Skapa innovativa tjänster för att möta föränderliga marknadstrender och identifiera framtida affärsbehov

Ledande förändringar i ditt företag för att bibehålla konkurrenskraften inom din bransch

Utveckla ramverk för att formulera effektiva strategier och fatta välgrundade beslut

Implementera modeller för skalning av framgångsrika tjänster och hantera fusioner och förvärv

Att förstå ledarens roll för att balansera omedelbara och långsiktiga tidskrav
I varje skede av ett företagande, måste man som ledare göra och ta kritiska ekonomiska beslut som kan ha en betydande positiv eller negativ inverkan. Oavsett om man själv finansierar ett nytt företag, hantera en verksamhet för tillväxt, eller välja en exitstrategi, är det viktigt att man är väl medveten om de styrfaktorer man bör mäta och följa upp.


Genom att undersöka de olika sätt som småföretagare kan finansiera tillväxt och verka under kapitalbegränsade villkor, kommer man att vara bättre förberedda för att välja den bästa strategin för det privata bolaget. Specifikt kommer man att lära sig hur man optimerar den finansiella infrastrukturen i ett småföretag samt överblickar eventuella hinder för tillväxt och styrning av din budget. Att drivas av att ständigt förbättra företagets resultat, ledare för små företag måste göra ett brett utbud av operativa och finansiella beslut som har potential att stärka eller försvaga företaget och förändra sin framtid.Att lära sig att optimera det ekonomiska beslutsfattandet som krävs under högt tryck. Genom att utforska och analysera de val du kommer att möta vid varje steg i företagets utveckling, kommer du lära dig att hantera och övervaka dag till dag verksamhet på ett effektivt och erkänna betydande möjligheter att öka ditt företags värde.GRUNDVÄRDEN


Utveckla effektiva tillväxtstrategier

Styrmodeller som inte är beroende av externt kapital för att växa

Förstå omfattningen av tillgängliga finansieringsalternativ

Hantera personliga garantier

Bedöma realistiska värdet på det egna företaget eller den man planerar att skaffa

Förbereda företaget för försäljning