Alternativet

MANAGEMENT  DOERS  


Alternativet


Vi är en enhet inom Avidu Group AB och är ett resultat av flera utvärderingar av CSR-projekt 2011. En blivande länk för förutsättningar och något andra kan ta efter. Att fakturera efter - Resultat.


 

Genom våra utbildningsuppdrag inom ekonomi och affärsutveckling har vi kunnat följa personer från studier till verkställandet i verkligheten. Det som konstant framgår är vikten av att kunna förvalta den kunskap man fått. De studenter vi följt är vuxna, har jobb men utbildar sig till andra specifika yrken för att kunna starta egna verksamheter inom annat området. Saknas inte det ena så är det något annat. Vi har en saknad länk mellan kunskap och förutsättningar att verkställa den kunskap man fått och det är den som måste fyllas. Vissa YH-utbildningar riskerar att rinna ut i sanden då man faller på mållinjen. Kostnadseffektiviteten mäts alltid i slutändan på sista raden dvs. vad det resulterar i. Vi lever i en tid av ord och vackra paketeringar. Varför löser man inte fler situationer som man redan klassat som problem? Vi är övertygade att trots den goda intentionen i varje handling så är det just det uppdelade ansvaret och bristen på rätt kunskapen på rätt plats. Att fakturera efter resultat kan uppfattas som dumt men vi väljer att se det som friskt, trovärdigt och verklighetsförankrat efter dagens behov och krav. Det är just det samhället behöver ett alternativ till den konsultverksamhet norm av idag, en ny form som alla kan ta del av.


 


Att ta betalt för det helhetsresultat man har kommit överens om känns fräscht och uppfriskande. Vi vill gärna vara den någon som skapar en bra trend för entreprenörskap och företagandes förutsättningar inte minst de redan etablerade som går i motvind. Ett starkt företag är en potentiell arbetsplats för någon eller några. De behövs. Uttrycksformer får ny karaktär och ett pris olika innehåll. Vem du säljer till och vem du uppfattas som, är parametrar som kan vara avgörande för ditt resultat. Kunden och resultatet är A och O, gör inte misstaget att prioritera bort det.