Projekt CSR

WHAT THE  F*K  *R  *U  DOING!


Vi Granskar

Vi Undersöker

Vi Katalogiserar

Vi Sammanställer & Analyserar


Vi & kommande generationer  får ta konsekvenserna av dagens vuxnas beslut...

<<< Kampanj - ADULTS!

...och vi börjar ju undra...

- Adults! - What the F*K are U doing?

AviduGeneration No.1

                                                                                                                        EST 2013

CREW - Den seriösa bilden
CREW - Den oseriösa bilden
Tillsammans
Det som syns
& Det som inte syns
Fakta
& Att orka bry sig
Det är vår framtid
Man måste bry sig, gör du det?

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks