Att våga är första steget

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


ATT VÅGA TA FÖRSTA STEGET


När vi står inför olika val


Rätt klimat är en förutsättning. Vi har ASK som plattform, det är ett arbetssätt. Ett sätt att tänka mer än ett verktyg.

En omgivning och det bemötande man får präglar en person mer än tusen teorier. Vi lever i en teoriera där alla tycker, tänker och känner.

Så duktiga på att berätta i teori vad som måste göras. Varför blir det då inte ett bättre resultat och vad är det som saknas?


Kampanjen -Våga Vägra Blunda bygger på gemensamma intressen för många men framför allt, konkreta förändringar.


Idrott, kultur och intresseföreningar, företag, skolor, studieförbund och kyrkan är våra samarbetsparter. Vi har alla frågor, vi har alla svar. Det vi med Avidu pro bonoprogram vill tillföra är det mest fundamentala, samarbetsformen mellan aktörerna som konkret kan skapa den förändring som leder till ett önskat resultat för den berörda personen, ingen annan.


Vi anser att det som behövs inte är fler teoretiker eller analyser, vi anser att det som behövs är konkreta åtgärder i handling av personer som kan verkställa den teorin man utgår ifrån i praktiken. Vi inser att oavsett vad som skiljer oss åt, så kommer vi att få möta framtiden tillsammans.

Det ligger i allas vårt intresse att hjälpa varandra.