AviduGeneration

WHAT THE F*K *R *U DOING!

AviduGeneration No.1

EST 2013

...och vi börjar ju undra...

- Adults! - What the F*K are U doing?

<<< Kampanj - ADULTS!

 

Vi Granskar

Vi Undersöker

Vi Katalogiserar

Vi Sammanställer & Analyserar

 

Vi & kommande generationer får ta konsekvenserna av dagens vuxnas beslut...

CONNECT WITH US

Follow Us On Social Networks