Den felaktiga Störande Innovationsstyrningen

Den Felande & Störande Innovationsstyrningen           

Utveckling i praktiken blir mer komplex och mångfalden av erfarenheter blir bara större. Behov av reflektion, insikt och karaktär i ett bredare perspektiv är något som kommer att öka inom de närmaste åren. Hur detta kan införlivas i de strategiska och taktiska beslut av högre tjänstemän i ledande utvecklingsinstitutioner och myndigheter återstår att se. Oavsett så behövs det en fördjupad diskussion om dessa frågor från utvecklingsutövare, allt från strukturomvandling till tillväxtdiagnostik men framför allt vägen till att verkställa efterhand.Hur man identifierar i praktiken inställningen av de viktigaste hindren för tillväxt, när i många aspekter i ekonomi förvrängs och hur kan man identifiera interventioner som kan koppla dessa begränsningar. Vilka är de typer av institutionella processer och system som kan bygga förutsättningarna att identifiera och åtgärda möjligheter och hinder.RESULTATET


Alla söker nya modeller, att generalisera och säga att det finns en viss bästa praxis som fungerar för alla. Om det finns en intressant ny modell som fungerar, då vill alla hoppa på tåget. Gör om, gör rätt kräver att man är beredd att ändra på någonting. Det vi måste införa är den nya innebörden av avkastning som idag sker på finansiellt kapital. Framtidens avkastning kommer att innebära krav på socialt och naturkapital. Att skapa nya spelregler, definierade mål och jämförbara prestanda barometrar branscher emellan.


GENOMFÖRANDE


Konkurrenskraftig och företagsstrategi. Vi definerar framgång och återvändsgränder, att alltid förlja strömmen behöver det alltid vara rätt.Källor till konkurrensfördelar i din bransch och geografi

Nyckelverktyg för att utveckla, fördjupa och upprätthålla en konkurrensfördel

Sannolika framtida beteende hos konkurrenter


Skillnad mellan kortsiktiga vinster och varaktiga konkurrensfördelar

Olika sätt att expandera och frodas på de globala marknaderna

Medel för att samordna strategin över flera branscher


Bästa praxis är just ingen praxis

Perspektivet på ledarskap och management är fundamentet och strategiformulering inför genomförandet och resultatet


STYRNINGEN


Betona de strategiska ledaregenskaper som krävs för innovation och affärsrörlighet inför morgondagen

Konsekvensanalyser och hantering

Upprätta en strategisk vision för ditt företag eller division


Affärsspektrumet för att förbättra företags processer och prestanda

Förbättra företags förmåga att engagera och tjäna sina kunder, anställda och aktieägare

Skapa processer för innovativa och verkställande i dagens verksamhet


Styrning genom att upprätthålla kontroll och se till att nya idéer inte lanseras innan de får luft under vingarna

Utveckla en handlingsplan med hjälp innovativ bästa praxis som ger mätbara resultat och varaktig inverkan på din arbetsplats