Den hårfina gränsen

Att se en stege istället för avgrund

När hinder eller begränsning gör att man hittar nya vägar.

Det är innovationer som ska skapas idag.

  • Innovationer är någonting nytt. Nya saker uppstår i regel där det finns en efterfrågan eller behov. Det krävs fanstasi, kreativitet, mod och förutsättningar. Några av de viktigaste upptäckterna uppstod som resultat av misslyckanden. Nytt kan vara något befintligt i nya konstellationer.


  • Att ha drivet, orken och intresset att testa, försöka och inte ge upp. Att ha insikten att göra en grundlig analys och klokhet att följa upp din prcesskarta. What could possible go wrong!?


  • Ödmjukhet inför det vi inte känner till och tålamod längs vägen är den viktiga effekten, vi inte får förkasta.


  • Sverige behöver innovation, mod och ork av personer som kan tillföra just det som saknas. Att ta tillbaka  industrin och produktionen är ett måste för att skapa framtidens jobb.

          Monica Jalke  - "Att insourca tillbaka det vi outsourcat & lyfta personer som kan verkställa"