Vad är?

Vad är en interim konsult?

                   # Svar:                   


En konsult som arbetar med förändringsarbete på ledningsnivå,  oftast kopplas vi in i sista sekund  och lösningarna vi presenterar genomför vi själva efter överenskommelse med kunden. Man brukar skoja om att en interim konsult snabbt måste hoppa in i en  situation och landa springande från start. De invanda mönstren i processlösningar är enkla, det som oftast saknas är förmågan att tänka: Är allt som vi tror?Lev som du lär även när du gör affärer.


 


Vi tror att det finns ett bättre sätt att växa och skapade en nästa generations konsultföretag att leverera i andan;

-Lev som du lär. Igår blev snabbt idag och dåtidens morgondag är snart även den pasé. Genom åren har vi fått smälta insikter. Tänka om, tänka nytt med strategier, kreativitet och fantasi för att hjälpa våra kunder att hitta bättre sätt att utveckla sina varumärken och företag. Ibland räcker inte teorier, det behövs - "Doers" för att verkställa teorin i verklighetens centrum. Oavsett situationen man hamnat i, är den varken ny eller unik, det som förändrats över tid är omständigheterna och förutsättningarna runt omkring. Konceptutveckling och lösningar är färskvara som kräver en kontinuerlig omvärldsbevakning på sociala-affärstrender och beteendemönster IRL. Det gör våra marknadstester oumbärliga för vårt resultat därav att vårt namn figurerar i situationer inte alltid direkt relaterade till vår kärnverksamhet.Vad menar vi med bättre?Bättre tillväxt, processhantering eller effektivisering behöver inte sluta med varsel eller uppsägningar. Det handlar om; - Gör om - Gör rätt. Det handlar om att få företaget ska växa och samtidigt bli bättre individer och organisationer. Det betyder bättre kundupplevelser, bättre engagemang, bättre flöden och bättre svar på hur man uppnår ett önskat resultat. Vi ser alla på världen annorlunda, gemensamma drag för oss är: Vi är nyfikna, tror på samarbete och ett optimistisk, men också pragmatiskt sätt att tänka.