Konsten att skapa nya vägar

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


KONSTEN ATT SKAPA NYA VÄGAR


Tänk på vad du har och vad du behöver. Lösningen på den ekvationen ger dig förutsättningarna


Att vara förberedd inför det som skall göras ger dig förutsättningar att lyckas. Därför går vi igenom en helhetsprocess där olika områden integreras i varandra. Tillsammans planerar vi försäljning och produktionen, Avidu´s olika projekt bygger på delaktighet och transparens.


Lyckas du så har vi lyckas, det leder till en bra konstellation och förutsättning för en lyckad affär. Uppföljning är en viktig och nödvändig del i processen. Vi tar tillbaka den produktion som för 20 år sedan flyttades ut. Konceptet är enkelt och bygger på helhetsansvar och samverkan mellan de tre viktigaste aspekterna för tillväxt.


Det handlar om att skapa förutsättningar med det du redan har och definiera det du saknar. Ingenting är gratis och en produkt eller tjänst har inte mer värde än vad någon är beredd att betala. Samverkan skapar balans mellan tillgång och efterfrågan.