Management & Ledarskap

Framgångsrika företag som bibehåller sin position har en sak gemensamt, de fortsätter att lära. För att hjälpa både nya och etablerade företag skapa, hantera och upprätthålla tillväxt behövs insikt. Man måste utforska nya affärsmodeller och strategier för att leda banbrytande innovation, fånga marknadens möjligheter, och säkra en konkurrensfördel.RESULTATET


Fler och fler företag inser att humankapital och en inkluderande kultur är deras största tillgångar, dock saknas ofta den kompetens att utveckla, förvalta, och motivera nyanställda eller nyckelpersoner i företaget. Med fokusering på de komplexa utmaningarna chefer har idag, blir det enkom ytterliggare en punkt längst ner på agendan. Att se det som inte syns och att ha förmågan att gå bortom den mänskliga resursen för att undersöka innovativa förvaltningsstrategier för rekrytering, uthyrning, och behålla de bästa medarbetarna på alla nivåer i organisationen. Man kommer då att inse och hitta dolda kompetenser som inte bara genererar intäkter, vinster och tillväxt utan också skapar en positiv arbetsmiljö. Hemligheten är att skapa embassadörer av sina medarbetare och kunder som ett ovärderligt instrument.


GENOMFÖRANDE


Många chefer har en djup kompetens inom en funktion, men saknar den unika egenskapen som krävs för att rekrytera, belöna och behålla de bästa talangerna. Att utmana antaganden om hur människor fungerar, vad som motiverar dem, och vad de vill ha eller förväntar sig från sina jobb. Efter att ha utvärderat organisationens nuvarande förhållningssätt i management och ledarskap, skall man skapa en handlingsplan som pekar på de konkreta förändringar man måste göra. En djupare förståelse av sambandet mellan individuella och organisatoriska prestanda som skall generera en ny dynamik i organisationen.Kommunicera mer effektivt med ditt team

Genomföra en robust och pågående anställningsprocessen för goda och dåliga tider

Integrera nykomlingar på sätt som maximerar deras förmåga att utföra och lyckas


Gestaltningsprogram som utvecklar, belönar och behålla en hög potential individer

Applicera nya metoder för utvärdering av prestanda och ge bättre feedback anställd

Se till att de mest strategiska platser som är upptagna av starka, kompetenta individer


Engagera och motivera dina medarbetare att uppnå sina mål

Skapa incitamentsprogram som belönar människor och stöd affärsstrategi

Bygg en kultur som erkänner och maximerar värdet av begåvade människor


Jämför ditt företags rutiner management med konkurrenternas

Hantera den strategiska komplexitet som är resultatet av omstruktureringar, sammanslagning eller nedskärningar

Stålbad och hanteringar av förändringar, överblick från det globala perspektive


STYRNINGEN


Den mest innovativa och insiktsaffärsstrategin kan inte lyckas utan rätt personer på plats. Att identifiera den egna kartan över styrkor och svagheter ger möjligheter att skaffa den komplettering som kan behövas. Ens egna SWOT.Bygga ett inkluderande kultur och skapa en positiv arbetsmiljö

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt personer

Allokerat en anställningsprocess som föregriper framtida ledarskapsbehov


Identifiera viktiga talang luckor och utvärdera strategiska alternativ för att ta itu med dem

Integrera nyanställda personal utan demoralisera veteran anställda

Utnyttja kraften i samtalet att engagera, motivera och behålla medarbetare


Skapa mentorskap och interna utvecklingsmöjligheter med en hög avkastning på investeringen

Hantera prestanda underordnade och tvärfunktionella team

Utveckla ett incitamentsprogram som belönar de beteenden som driver organisatorisk framgång
Förmågan att förnya sig, anpassa sig snabbt till nya affärsförhållanden, och nyttja nya möjligheter innan konkurrenterna gör det. Att lära sig hur man leder en vig och flexibel organisation där man balanserar bästa praxis, innovation och evolutionär förändring. Det gäller att våga ta steget utan att äventyra den finansiella stabiliteten, att framgångsrikt förändra företaget och samtidigt med kreativitet skapa en väg till ökad lönsamhet.GRUNDVÄRDEN


Varför organisationer faller offer för tidigare framgångar; rötter organisatorisk tröghet

Hur prestanda påverkas av industristandarder, dominerande mönster, teknisk substitution och omvälvande teknik

Hur teknikcykler driver organisationsutveckling och innovation


Bygga en organisatorisk arkitektur för att uppmuntra till problemlösningar från ett helikopter och helhetsperspektiv

Förstå sambandet mellan strategi, kultur, och utförande

Identifiera dina nuvarande kulturella utmaningar och identifiera områden för förändring


Utveckla en kultur som värdesätter både stabilitet och prospektering

Konfigurera en organisation för att stödja din strategier, mål och visioner

Utveckla de rätta personalfunktioner


Forma innovation, lärande och förändring genom att odla din ledarstil och beteende

Jonglering motsägelseuttryck och spegling

Inspirera seniorlaget att effektivt hantera förändringar


Innovation genom Strategi och Verkställandet

Identifiera de processer som skapar framgångsrika innovationer

Arbeta med chefer för att skräddarsy sina strategier för en dynamisk affärsvärlden


Justera struktur och förvaltningsinställning till en utmaning

Hantera för kortsiktig effektivitet genom att betona stabilitet och kontroll

Främjande långsiktig innovation genom risktagande och försöksverksamhet


Skapa mycket differentierade enheter inom en integrerad organisation

Att lyckas med en klart uttalad gemensam vision, noggrann gruppsammansättning, och rätt system för belöningar

Sourcing kunskap genom en öppen Innovation, samverkan ASK


Hantera tekniska förändringar i företag och samhällen genom distribuerade innovationssystem

Nyttja uppkomsten av öppen källkod och kollektiv intelligens för innovativ produktutveckling

Hitta och införliva kunskap från utanför organisationen för större affärsapplikationer


Förfina organisationens inställning till helhetsperspektivet, hantering och förbättra serviceupplevelser

Ledande tjänsteinnovation från flera perspektiv av kunder, anställda och ägare

Att förverkliga kundlöften och samtidigt skapa värde för bredare intressenter

Management & Ledarskap