Management & Ledarskap

Framgångsrika företag som bibehåller sin position har en sak gemensamt, de fortsätter att lära. För att hjälpa både nya och etablerade företag skapa, hantera och upprätthålla tillväxt behövs insikt. Man måste utforska nya affärsmodeller och strategier för att leda banbrytande innovation, fånga marknadens möjligheter, och säkra en konkurrensfördel.RESULTATET


Fler och fler företag inser att humankapital och en inkluderande kultur är deras största tillgångar, dock saknas ofta den kompetens att utveckla, förvalta, och motivera nyanställda eller nyckelpersoner i företaget. Med fokusering på de komplexa utmaningarna chefer har idag, blir det enkom ytterliggare en punkt längst ner på agendan. Att se det som inte syns och att ha förmågan att gå bortom den mänskliga resursen för att undersöka innovativa förvaltningsstrategier för rekrytering, uthyrning, och behålla de bästa medarbetarna på alla nivåer i organisationen. Man kommer då att inse och hitta dolda kompetenser som inte bara genererar intäkter, vinster och tillväxt utan också skapar en positiv arbetsmiljö. Hemligheten är att skapa embassadörer av sina medarbetare och kunder som ett ovärderligt instrument.


GENOMFÖRANDE


Många chefer har en djup kompetens inom en funktion, men saknar den unika egenskapen som krävs för att rekrytera, belöna och behålla de bästa talangerna. Att utmana antaganden om hur människor fungerar, vad som motiverar dem, och vad de vill ha eller förväntar sig från sina jobb. Efter att ha utvärderat organisationens nuvarande förhållningssätt i management och ledarskap, skall man skapa en handlingsplan som pekar på de konkreta förändringar man måste göra. En djupare förståelse av sambandet mellan individuella och organisatoriska prestanda som skall generera en ny dynamik i organisationen. • Kommunicera mer effektivt med ditt team
 • Genomföra en robust och pågående anställningsprocessen för goda och dåliga tider
 • Integrera nykomlingar på sätt som maximerar deras förmåga att utföra och lyckas


 • Gestaltningsprogram som utvecklar, belönar och behålla en hög potential individer
 • Applicera nya metoder för utvärdering av prestanda och ge bättre feedback anställd
 • Se till att de mest strategiska platser som är upptagna av starka, kompetenta individer


 • Engagera och motivera dina medarbetare att uppnå sina mål
 • Skapa incitamentsprogram som belönar människor och stöd affärsstrategi
 • Bygg en kultur som erkänner och maximerar värdet av begåvade människor


 • Jämför ditt företags rutiner management med konkurrenternas
 • Hantera den strategiska komplexitet som är resultatet av omstruktureringar, sammanslagning eller nedskärningar
 • Stålbad och hanteringar av förändringar, överblick från det globala perspektive


STYRNINGEN


Den mest innovativa och insiktsaffärsstrategin kan inte lyckas utan rätt personer på plats. Att identifiera den egna kartan över styrkor och svagheter ger möjligheter att skaffa den komplettering som kan behövas. Ens egna SWOT. • Bygga ett inkluderande kultur och skapa en positiv arbetsmiljö
 • Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt personer
 • Allokerat en anställningsprocess som föregriper framtida ledarskapsbehov


 • Identifiera viktiga talang luckor och utvärdera strategiska alternativ för att ta itu med dem
 • Integrera nyanställda personal utan demoralisera veteran anställda
 • Utnyttja kraften i samtalet att engagera, motivera och behålla medarbetare


 • Skapa mentorskap och interna utvecklingsmöjligheter med en hög avkastning på investeringen
 • Hantera prestanda underordnade och tvärfunktionella team
 • Utveckla ett incitamentsprogram som belönar de beteenden som driver organisatorisk framgång
Förmågan att förnya sig, anpassa sig snabbt till nya affärsförhållanden, och nyttja nya möjligheter innan konkurrenterna gör det. Att lära sig hur man leder en vig och flexibel organisation där man balanserar bästa praxis, innovation och evolutionär förändring. Det gäller att våga ta steget utan att äventyra den finansiella stabiliteten, att framgångsrikt förändra företaget och samtidigt med kreativitet skapa en väg till ökad lönsamhet.GRUNDVÄRDEN


 • Varför organisationer faller offer för tidigare framgångar; rötter organisatorisk tröghet
 • Hur prestanda påverkas av industristandarder, dominerande mönster, teknisk substitution och omvälvande teknik
 • Hur teknikcykler driver organisationsutveckling och innovation


 • Bygga en organisatorisk arkitektur för att uppmuntra till problemlösningar från ett helikopter och helhetsperspektiv
 • Förstå sambandet mellan strategi, kultur, och utförande
 • Identifiera dina nuvarande kulturella utmaningar och identifiera områden för förändring


 • Utveckla en kultur som värdesätter både stabilitet och prospektering
 • Konfigurera en organisation för att stödja din strategier, mål och visioner
 • Utveckla de rätta personalfunktioner


 • Forma innovation, lärande och förändring genom att odla din ledarstil och beteende
 • Jonglering motsägelseuttryck och spegling
 • Inspirera seniorlaget att effektivt hantera förändringar


 • Innovation genom Strategi och Verkställandet
 • Identifiera de processer som skapar framgångsrika innovationer
 • Arbeta med chefer för att skräddarsy sina strategier för en dynamisk affärsvärlden


 • Justera struktur och förvaltningsinställning till en utmaning
 • Hantera för kortsiktig effektivitet genom att betona stabilitet och kontroll
 • Främjande långsiktig innovation genom risktagande och försöksverksamhet


 • Skapa mycket differentierade enheter inom en integrerad organisation
 • Att lyckas med en klart uttalad gemensam vision, noggrann gruppsammansättning, och rätt system för belöningar
 • Sourcing kunskap genom en öppen Innovation, samverkan ASK


 • Hantera tekniska förändringar i företag och samhällen genom distribuerade innovationssystem
 • Nyttja uppkomsten av öppen källkod och kollektiv intelligens för innovativ produktutveckling
 • Hitta och införliva kunskap från utanför organisationen för större affärsapplikationer


 • Förfina organisationens inställning till helhetsperspektivet, hantering och förbättra serviceupplevelser
 • Ledande tjänsteinnovation från flera perspektiv av kunder, anställda och ägare
 • Att förverkliga kundlöften och samtidigt skapa värde för bredare intressenter

Management & Ledarskap