Perspektivet

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


PERSPEKTIVET


Under åren har vi utför uppdrag, oftast en specifik handling inbäddat i ett större samanhang


Som operativa konsulter genomför vi jobbet själva. Våra marknadsundersökningar ger oss det korrekta underlaget vi kan behöva av verklighetsförankring inom de olika branscher för att kunna verkställa och uppnå det resultat du eftersträvar. Vi presenterar förslag på nyckelfärdiga lösningar som vi sedan genomför själva åt/med dig. Det kan vara att skaffa, förändra eller ta bort något för att nå det önskade resultatet. Det första vi gör är att definiera problemet.


Vi lever i en föränderlig värld, nya tider, behov och krav  sätter nya perspektiv på agendan. Som konsulter har vi under tidens gång arbetat efter uppdrag; man har ett pris och i normala fall en tidsram för uppdraget. Från ett företagarperspektiv har vi sett under decceniets utveckling en förändring på marknaden. Man drar alla, kanske av naturliga skäl, över en kant och inte allt för sällan ställs små och medelföretagare inför komplexa situationer.


Det behövs nya företagare, entreprenörer och fler jobb. Har vi hört det förut? Det vi sällan hör är om alla dom befinliga som kämpar med näbbar och klor för att i sämsta fall finnas kvar. Ett uttryck av samverkan för att med -ASK- uppnå den förändring och uppgradeing som så väl behövs. 


Vi vet vad vi kan åstadkomma och vi har förutsättningarna. Vi vet att likvida medel för många är en trång sektor och därför kan man inte anlita den kompetens som man många gånger skulle behöva förstärka företaget med. Vi vet av egen erfarenhet att gruppen befintliga företag som går på knäna växer och riskerar att försvagas eller i värsta fall konkurs. Konkurser är ofta en katastrof för ägare och kostsamma för samhället.