Perspektivet


Som operativa konsulter genomför vi inom Management Doers jobbet själva. Våra marknadsundersökningar ger oss det korrekta underlaget vi kan behöva av verklighetsförankring inom de olika branscher för att kunna verkställa och uppnå det resultat du eftersträvar. Vi presenterar förslag på nyckelfärdiga lösningar som vi sedan genomför själva åt dig. Det kan vara att skaffa, förändra eller ta bort något för att nå det önskade resultatet. Det första vi gör är att definiera problemet.


Vi lever i en föränderlig värld, nya tider, behov och krav  sätter nya perspektiv på agendan, det är Management Doers roll  konkret. Som konsulter har vi under tidens gång arbetat efter uppdrag, man har ett pris och i normala fall en tidsram för uppdraget. Från ett företagarperspektiv har vi sett under deceniets utveckling en förändring på marknaden.. Man drar av kanske naturliga skäl alla över en kant och inte allt för sällan ställs små och medel företagare inför komplexa situationer.  • Det behövs nya företagare, entreprenörer och fler jobb. Har vi hört det förut? Det vi sällan hör är om alla dom befinliga som kämpar med näbbar och klor för att i sämsta fall finnas kvar. USA presidenten Winston Churchill skall ha sagt - Om grannens hus brinner och kan spridas till ditt hus, ta din vattenslang och hjälp hen att släcka branden och därmed rädda ditt eget. Ett uttryck av samverkan för att uppnå ett resultat redan då. Konkret vad handlar det om är att vi nu omprövar vårt arbetssätt.  • Vi vet vad vi kan åstadkomma och vi har förutsättningarna. Vi vet att likvida medel för många är en trång sektor och därför kan man inte anlita den kompetens som man många gånger skulle behöva förstärka företaget med. Vi vet av egen erfarenhet att gruppen befintliga företag som går på knäna växer och riskerar att försvagas eller i värsta fall konkurs.  • En  kornkurs är en samhällskostnad med ringar på vattnet som inte enkom drabbar företagaren själv. Vi tar nu klivet och erbjuder våra tjänster där vi tar betalt efter resultatet vi åstakommer. Vi hoppas att andra skall ta efter.Perspektivet