Därför

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


NÄR DET KOMPLEXA TAR ÖVER


Samhällskultur, globalekonomi och banker är våra grundstenar. Olika branscher är som en palett, olika färger. Branscher har olika utrycksformer men - i princip är strategin densamma.


Man pratar om omvärldsanalyser, bevakning och  parallella åtgärdssystem. Till vilken nytta? Vi lever i en föränderlig värld. Slutsatser och marknader har egentligen alltid följt samma ramverk. Det som nu uppstår är effekter av nya externa influenserna. Lägger man ihåp det med dom befintliga interna influenserna, är det som när historien möter framtiden. De är inte alltid kompatibla.


På ett enkelt beskrivet sätt, man har olika referensramar. Innebörden dvs. betydelsen av orden, tolkningen, uppfattningen, förväntningen, förhoppningen och besvikelsen är olika för olika parter. Dakapo betyder i operans värld - En gång till, i vår värld innebär det - En andra chans för någon, med vår hjälp.


Kan man få rättsida på situationen ?


Absolut, observera och analysera, se hur marknadsinfluenserna ser ut. När man pratar kompetens idag relaterar vi till det faktabaserade och strukturerade affärstänket. Idag handlar det om känslor, upplevelser, värdegrunder och lockelse på ett helt annat plan. Den absolut största tillgången hos framtidens ledare är det klasiska helikopterperspektivet. Att lokalisera problemet och kunna se mönstret där det inte syns för att sedan vidta strategiska nödvändiga åtgärder är mer aktuellt än någonsin.


Ett dakapouppdrag är inte ett likviditetsproblem. Det kan vara tvister, förhandlingsfrågor eller egentligen vad som helst som nått en punkt utan återvändo och till synes omöjlig att lösa. Har du en mission impossible, då är dakapo ett alternativ.