Projekt -Den alternativa FAS3 anordnaren 2011


ALTERNATIVA FAS3 ANORDNAREN?


Något sådant fanns inte. Eller?


Helt korrekt, något sådant fanns in och just därför var det så viktigt att lyfta "alternativa" i alla samanhang trots att ingen förstod eller egentligen brydde sig om det då mer än vi själva. Vad var då vikten och syftet med ordet "alternativa"? Vad gjorde oss annorlunda?


Vi ville påvisa andra sätt för att lyckas uppnå samma mål om självförsörjning och skillnaden i vårt koncept var pengarna dvs. ersättningen man fick per fas3 deltagare. En rimlig och högt relevant fråga är vad gjorde alla anordnare med pengarna, konkret, som skulle leda till självförsörjning för deltagarna -inte dom själva?  • Vi bildade en Ekonomisk förening med tydliga riktlinjer och mål -Avidu Ekonomisk Förening
  • Alla intäckter från arbetsförmedlingen per deltagare fick enkom gå till att anställa personer inom fas3, inget annat eller annan 
  • Intäckter för en hållbar, stabil och lönsam verksamhet skulle skapas utefter den affärsmodell vi tagit fram -ASK- för projektet och därmed inom 24 månader bli 100% oberoende av stöd
  • Vi lyckades uppnå alla parametrar inom affärsmodellen utom en. Vi underskattade krafterna av de organisationer, företag och föreningar som fasades för ett lyckat alternativ på marknaden. FAS3 var ju deras kassako och den var man inte beredd att förlora.
  • Aldrig under alla år har något projekt vi genomfört så kraftfullt motarbetats med alla medel och enad front av dem som säger sig vilja lösa problemen.
  • Avidu Ekonomisk förening gick i konkurs med sina 20st anställda (fd. deltagare) 
  • Jag stämde huvudmannen i bedrägerihärvan -ABF NÖSS- för de 800.000kr i uteblivna betalningar som föranledde till konkursen
  • I Hovrätten vann vi rättegången men dom hade lurat så många att inga pengar fanns att återfå
  • En korrupt organisation är härmed borta men alla inblandade fortsätter under andra namn och paketering inom Sveriges 3:e största marknad. Jag valde att inte gå vidare med rättsliga åtgärder mot de berörda, med personliga stämningar i målet
  • Ingenting kommer att förändras så länge viljan inte finns. Med dom orden stänger vi förundrat projektet Vi hoppas att tiden kommer när man börjar rensa och se nyktert inom denna svenska 3:e största miljardmarknad. Att någon orkar, vågar ta debatten på ett sakligt sätt istället för pajkastning med egna intressen. Så länge man inte rensar ogräs, så växer det och de som drabbas är just deltagarna, de seriösa anordnarna och i förlängningen samhället i stort.https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fas-3-foretagare-kritisk-jag-forlorar-pengar-om-de-far-ett-jobb


Sveriges 3:e största marknad som omsätter miljarder med skattemedel - arbetsmarknadstjänster


https://issuu.com/kisch/docs/nominerad_artikelserie_folkh_gskolan_2012


https://www.altinget.se/artikel/det-vore-olampligt-att-upphoja-folkbildningsraadet-till-myndighet