Projekt -Den svenska korruptionsmodellen 2015


OM BARA VILJAN FINNS 


Vill man uppriktigt ha en förändring, måste man våga se och åtgärda roten till problemen


I länken nedan finner du åtgärdslista.