Sveriges Akuta Åtgärdsprogram 2015


GÅR DET ATT GÖRA OM, ATT GÖRA RÄTT?


Absolut, men det krävs kunskap, mod och kurage


Det krävs ledarskap. Kom ihåg att alla framsidor per automatik alltid har en baksida. Precis som med kroppen, hur du än gör, ryggen har du alltid bak. Under mitt möte med ansvariga för Järva Lyftet på stadshuset 2010 tog jag upp - Kejsaren utan kläder effekten. Fem onödigt förlorade år kan jag tycka idag. När problem inte tas på allvar då växer dom. Prioritera att -skapa- riktiga jobb (inte låtsas jobb; nya marknader) dom finns. Samtidigt de nödvändiga åtgärderna inom statsmaskineriet. Den 8 sept 2014 publicerades - De Fem Första Stegen tillsammans med Analysen Valet 2014-Summering: Vill man stoppa den "Svenska Korruptionsmodellen" måste man införa dessa åtgärder;
__________


1.


Återinföra tjänstemannaansvaret omgående. Inte så mycket från ett juridiskt perspektiv då det finns lagar som täcker de flesta situationerna utan snarare som en kraftfull markering från statens sida att det är slut på lekstugan. Lagar som inte nyttjas har ingen verkan.


__________


2.


Avsluta samverkan mellan fack och politiska partier. Facket är en av samhällets viktigaste aktörer som skall tillgodose medlemmars intresse. Denna föråldrade samverkan mellan LO och Socialdemokraterna är en låsningseffekt som inte är anpassad efter tidernas evolution. Organisationer kan ha samma värderingar men det som var en lyckosam konstellation i dåtid gör inte att det per automatik är ett framgångsrikt koncept i nutid. Sverige är ett av de få länderna som fortfarande håller sig kvar med näbbar och klor vid denna samverkan.


__________


3.


Säkerhetsställa jävet, de dubbla stolarna samt inkomsterna. Att granska sig själv är lukrativt för den enskilda individen. För samhället i stort och medborgarna är konsekvensen att det är en dold faktor som göder maktmissbruk samt underminerar regelverkets syfte.


__________


4.


Alla skattemedel och statsbidrag som utgår till organisationer, förbund, föreningar mm. skall redovisas med 100% transparens. Att tillgodose sig miljarder och inte behöva redovisa vad man gjort med pengarna är en naiv och oansvarig kravspec. från statens sida.


__________


5.


Lyft & omdefiniera - Korruption - högst upp på Agendan. Den svenska definitionen går i svenska korruptions modellens spår och bör revideras till den internationella definitionen omgående. I en global värld kan vi inte jämföra päron och äpplen samtidigt som vi trovärdigt slår oss för bröstet. Alla instanser, myndigheter och kommuner skall förstå att "svängdörrar tiden" är förbi. Etablissemanget måste leva som dom lär. Korruption har alltid funnits och kommer alltid att finnas, det som varierar är dess omfattning, bredd och förankring över tid. New York i mitten på 1800 talet hade sin korrupta topp. Det, som allt annat går i cykler. En välbehövlig rensning är på inkommande då vår korruption är inte mindre kostnad för samhället, enkom bara att vi gör det - På ett annat sätt. Den svenska korruptionsmodellen har nått New Yorks brytpunk 1840 här och nu 2015. Sverige blöder, inte sällan där man aldrig tror. Det rinner ut pengar till fel fickor, syften och länder. När du hör någon politiker eller chef säga motsatsen, ta dig en rejäl funderare och fråga dig varför.


__________Man kan jämföra ett samhällssystem med ett pussel. Pusselbitar som en gång blev en perfekt bild får ändrade förutsättningar om pusselbitarna ändrar form över tid. Att försöka pressa in de ändrade formade bitarna för att skapa den ursprungliga bilden är att förneka utvecklingens gång och att blunda för den nödvändiga anpassningen som utvecklingen kräver. Man kan inte stoppa utveckling, man kan försöka styra den.


Låt dig inte drabbas av pessimism eller bitterhet. Alla har en ryggsäck och problem. Ett problem innebär också alltid en möjlighet, det finns lösningar på allt. Frågan är om man är beredd att betala priset. Att ha kakan kvar och ändå äta upp den är helt enkelt en illusion, inget annat. Världen består av mer bra människor än dåliga, hitta dom som kan och vill hjälpa dig för morgondagen kan vi osynliga "någon" faktiskt påverka. Någon kan vara både du och jag, helst tillsammans.


Sluta; "Följa John", utan att först veta -Vem är John? Gör om - Gör rätt, för att du väljer det - inte för att du måste. Enkelt om man vill.