Varför

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


VARFÖR?


Att välja rätt för att det är rätt, inte för att du måste.


En förändring kräver att man ändrar på någonting. Ingenting sker av sig själv. Vissa följer beprövade vägar och vissa skapar nya, alla behövs. Fråga dig själv, vilken grupp tillhör du och vad kan du göra. Framtidens kriterier bygger på balans och att avstå. Frågan är - Avstå från Vad?


"Någon" är inte en definierad person, ändå måste alltid "Någon" börja. "Någon" kan vara både du eller jag. Låt oss våga bli och vara en "Någon" bland många andra.


AVSTÅ - Vad menar vi med det? - Det betyder att man avstår trots att man har möjligheten och kan.

Visselblåsare - Vem vågar utmana etablissemanget? Vem kommer att tro dig?


Svenska korruptionsmodellens tre nödvändiga grunder;


1. Den som gör/vinning - 2. Den som vet och drar fördelar - 3. Den som inte vet eller skulle tro att det sker.


Frustration och maktlöshet växer parallellt med det korrupterade agerandet i olika former. Det som gör den svenska korruptionsmodellen unik är organisations/samhällskultur och beteendemönster baserat på oskrivna lagar. Som Jante, du vet att den finns, men kan inte se den. Man skapar företagskulturer baserat på ens handling. Som mentor eller ledare har man ett ansvar, det man lär ut blir inte enkom teori utan ens agerande blir plattformen för morgondagens ledare. Det som händer är att man legitimerar ett handlande och skapar en trygghetszon utanför regelverket.


Förändring och förbättring kräver att vi vågar erkänna när det är fel, att vi granskar och säkerhetsställer med uppföljning och mäter resultat. För det krävs människor som vågar höja rösten, sticka ut hakan, bryta tystnaden och ställa frågan. Jag vill passa på att tacka en sådan person jag mötte under min resa. Journalisten som ifrågasatte allt jag sa, vars integritet, envishet och objektivitet skulle visa sig vara orsaken till att jag fortfarande tror på  -Välj rätt för att det är rätt, inte för att du måste.