Projekt -Webbseminarier 2016


TRE MINISEMINARIER

Om affärsutveckling och dess abstrakta innebörd i första eller andra hand.


De tre elementen vi följer är *Tillgång, *Efterfrågan och *Intressen. Luktar det illa bör man bokstavligen se upp, dvs.titta uppåt. Känslorna lämnar vi därhän och vi fokuserar på de processer vi själva under granskningen tagit del av. Självupplevelse är för oss det bästa faktaunderlaget. Alla dessa seminarier är resultatet av en tioårig (2006-2016) granskning ur affärsutvecklingens perspektiv och förutsättningar. Faktorerna visar tydligt på effekten av förnekelsens dimension, när och där alla spelar med.


* Alla seminarier baseras utefter oetiska styrelser och ledningsgruppers perspektiv som undergräver de seriösa aktörernas förutsättningar.