Retention Program

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


RETENTIONPROGRAM


Oavsett om det är samhället i stort eller en kommun


Samhällsledare måste vara intresserade av att bygga starka levande lokalsamhällen. Företag och arbetstillfällen de skapar är avgörande komponenter i starka ekonomier. Starka lokala ekonomier kan inte existera utan en växande sektor företag/ skapande av arbetstillfällen. Stöd/ styrning till utveckling och tillväxt av lokala företag är nyckeln för att uppnå detta mål.


Vad betyder retention? Vi väljer den medicinska termen som beskrivning av ordet retention för att göra det begripligt, det att något som borde ut men blir kvar i kroppen.  För oss företagare är det en omvärdering av företagets befintliga strukturer, både de hårda och de mjuka värderna. En rensning där du behåller det som är bra och du tar bort det som är dåligt.


En klok organisation inser vikten av att hålla efter och rensa bort i rabatten på alla nivåer och man börjar alltid uppifrån med ett steg i taget. Rensa betyder inte att sparka personer utan snarare om att inarbeta en proaktiv agenda och införskaffa en korrekt verklighetsförankring som grund för morgondagens krav, efterfrågan och behov. Det är det finstilta underarbetet inför strategier, processer och styrning. Vem gör vad och varför.