Service

Utbildningar-Retention Program

Afffärsstrategier -Kompetensutveckling

 

När nätverkets baksida har tagit över och elitkretsen kompenseras, uppdragens orsak och verkan.

Ska man bygga hus behöver man en ritning, så även inom den komplexa arenan. Kan beskrivas

som ett problem det gott troll i, och som måste lösas. Ett dakapouppdrag handlar inte om ekonomi,

snarare om analyser och strategiska lösningar på komplexa situationer som nått en återvändsgränd.

Uppdragen har en egen process för samverkan.

 

Management Doers

Affärsänglar

 

Under våra år på fältet har vi sett hur chefer har varit allt för omedvetna om de olika situationer organisation kan drabbas av. Ett ännu större problem är att man saknar de förutsättningarna

eller kunskapen för att lösa det.

 

 

Kurser-Föreläsningar-Seminarier

Korruptionsförebyggande

 

Åtgärder mot ett akut svenskt problem som vi inte känner av, myskorruptionen. Den finns, den växer och vi tar det inte till oss. Ordet korruption är laddat med känslor mer än fakta. Vi relaterar till saker, ställen och personer långt bort från vår egen trygghetszon. Den svenska korruptionen är klädsam, följsam, socialt/ politisk korrekt paketerad. Den frodas för vi låter det ske, vi är ett förlåtande folk på gott och ont. Men det har ett pris som kommande generationer betalar.

 

Underleverantör/ Utbildningar

Distansutbildningar

 

Avidu Group tillhandahåller distansutbildningar inom ämnet affärsutveckling och ekonomi till organisationer med förenlig verksamhet. För mer information sänd föfrågan.