Social, Cirkulär & Marknadsekonomi

Samverkan är vägen och kunden är nyckeln.Prestationsmätning är nödvändig för att fastställa en organisations effektivitet, men för ideella krafter är det inte pengar i sig man mäter i första hand då syftet och målet är i fokus. Det betyder inte att oavsett syfte och mål måste pengar tillkomma för att kunna existera. Vissa parametrat går över alla bolagsformer. Konkret vad har du att jobba med och vad vill du uppnå.Styr organisationens uppdrag, strategi, och interna prestanda

Strategiskt tillämpa organisatoriska verksamhetsstyrning

Utvärdera och svara på externa krav på ansvarsutkrävande


Genomföra föredömliga metoder för att mäta organisationens resultat

Institutet och upprätthålla mätsystem organisatorisk prestanda


RESULTATET


Genom att konceptuellt se över målbilden för det egna syfte och målet fastställer man också de faktorer som saknas för att kunna uppnå det önskade slutresultatet och dess utmaningar och hinder. Att bygga en prestationsbaserad kultur; förståelsen för organisatorisk ansvarsflöde genom en helhetsstrategi via samverkan.


Förståelse för värdet och tillfredsställande förväntningar; öka produktiviteten; främja kreativitet och innovation

Bedömning och svara på marknadens krav och efterfrågan

Balansera extern och intern redovisningsskyldighet; hantera de krafter som formar den ideella miljö och dess koppling till marknade


GENOMFÖRANDE


Vi tar fram innovativa affärsmetoder och konstellationer för att skapa ideell, vinstdrivande med och i den offentliga sektorn, samarbeten för att skapa och dela på resurser, verktyg och kunskap. Det handlar om det gemensamma målet och sekundärt det egna. Hållbara och långsiktiga resultat skall vara konkreta, mätbara, jämförbara, och kopplas till verkliga prioriteringar.


Att fokusera på både den interna rapporteringen för förbättrad risk- och resultatstyrningen -hållbarhet, samt på en extern kundorienterad styrning. Det ger oss råvaran, som skall generera en mer exakt värdering av företagets förutsättningar och förbättra kapitalallokering via marknadsinvesteringar. Konkret, det du har och vad du saknar och måste tillföra eller skapa.


STYRNINGEN


Klargör din organisations uppdrag och identifiera vem ska leda den. För vem och varför

Utvärdera målen och planera strategiskt för framtiden. Slutmålet och målgruppen

Utforska effektivitetsvinster i samband med fusioner, allianser, och intäkter. Vem kan bidra till att uppnå slutmålet

Skapa värdeskapande board ledarskapsprocesser. Vad levererar vi - vad förväntar vi oss


Skapa profesionella strukturer i en mjuk konsistens, effektiva Styrelse och VD relationer

Etablera system för att mäta organisationens resultat

Se till att din organisations finansiella efterlevnad och hållbarhet

Vem skall betala och varför, målgruppens mål skall vara i fokus och kunden är vägen dit.

Social, Cirkulär & Marknads

Ekonomi