Tänk om det är tvärtom

Tänk,

om det är...


Tvärtom?Först var jorden platt & nu är

den rund,  - Att ifrågasätta.


Vi lever i en bubbelvärld där vi människor beroende på vår situation ser världen med olika ögon. Det gäller inte mig, det drabbar inte mig. Tills det gör det, om det gör det. Om det inte drabbar dig är sannolikheten stor att något någon gång drabbar din syster, bror, barn, vän eller föräldrar. Då kommer du att se det med andra ögon. Att ta ställning och engagera sig, inte nödvändigtvis inför öppen ridå för opinionen eller marknadsvärdet utan kravlöst bakom kulisserna bara för att det känns rätt och att det är rätt. Ingenting behöver vara, som det ser ut att vara. Närmare bestämt, få saker är det.


Med uppföljning och delaktighet tar vi ett steg i taget mot ett väldigt definierat mål. Vägen dit kan ändras, ta andra former. Innehållet kan också förändras. Det som aldrig förändras är målet, slutdestinationen är alltid den samma. Vad är det för dig, är glaset halvtomt eller halvfullt?  Hos oss betyder "resultat" en ny situation, dvs nya förutsättningar. Verktyg till nästa steg.


Resultat och mervärde för dig, ingen annan oavsett vad det målet är. Hur många ögon ska människan  behöva, för att se det som sker innan det sker, hur mycket information ska man behöva ta in innan man själv börjar reagera. Bubbelvärlden består av åsiktsflöden och följare, men för att uppnå en förändring måste man ändra på någonting