Vad är?

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


VAD ÄR EN INTERIMKONSULT?


En konsult som arbetar med förändringsarbete på ledningsnivå


En interimkonsult kopplas oftast in i sista sekund och lösningarna man presenterar genomför man själv. Man förväntas hoppa in i situationen och landa springandes från start.Lev som du lär även när du gör affärer,

Vi tror att det finns ett bättre sätt att växa och skapade ett aviduprogram eller snarare en tydlig processkarta att följa, att leverer och i praktiken påvisa hur det går till.

Lev som du lär. Igår blev snabbt idag och dåtidens morgondag är snart även den pasé. Genom åren har vi fått smälta insikter. Tänka om, tänka nytt med strategier, kreativitet och fantasi för att hjälpa våra pro bonokunder att hitta bättre sätt att utveckla sina varumärken och företag. Ibland räcker inte teorier, det behövs - "Doers" för att verkställa teorin i verklighetens centrum. Oavsett situationen man hamnat i, är den varken ny eller unik, det som förändrats över tid är omständigheterna och förutsättningarna runt omkring. Konceptutveckling och lösningar är färskvara som kräver en kontinuerlig omvärldsbevakning på sociala-affärstrender och beteendemönster IRL. Det gör våra marknadstester oumbärliga för vårt resultat därav att vårt namn figurerar i situationer inte alltid direkt relaterade till vår kärnverksamhet.Vad menar vi med bättre,

Bättre tillväxt, processhantering eller effektivisering behöver inte sluta med varsel eller uppsägningar. Det handlar om; - Gör om - Gör rätt. Det handlar om att få företaget ska växa och samtidigt bli bättre individer och organisationer. Det betyder bättre kundupplevelser, bättre engagemang, bättre flöden och bättre svar på hur man uppnår ett önskat resultat. Vi ser alla på världen annorlunda, gemensamma drag för oss är: Vi är nyfikna, tror på samarbete och ett optimistisk, men också på ett pragmatiskt sätt att tänka.