Varje dag kan vara en början

 AVIDU 

- ALLA - VI - DU -


VARJE DAG KANVARA EN BÖRJAN 


Ett slut innebär även en början på något annat


Människan är ett kugghjul i detta fantastiska maskineri; Samhället. Effekter som skapas genom olika beslut och ageranden som påverkar dig, mig och alla i vår omgivning. Vad är din lösning? Precis så kan även vi påverka vår framtid med rätt förutsättningar. Att uppfatta en helhet är inte alltid lätt, men att kunna se och förstå den, ger dig en inblick om varför saker sker och hur du kan agera för att uppnå det resultat du satt som mål.


Samhället är som ett paraply som berör oss alla på ett eller annat sätt. Det täcker dig oavsett om det regnar eller inte. Samhället är nämligen vi. Klockan - Vad innebär tiden? Tiden är en konstant sträcka, står aldrig stil.


Tiden har ingen början och inget slut. Tiden är små ögonblick du fyller med agerande, därför är det aldrig för sent att ändra på något.Vad finner vi imorgon? Troligtvis det resultat av det vi bestämde igår. Att  välja fel eller ändra sig är naturligt. Vi kan inte påverka tiden men vi kan påverka dess innehåll, om vi vill.


Processkartan är en vägledning du själv sätter upp. Interna faktorer är det du kan påverka, externa det du inte rår på. Varje avvikelse från din plan ska du följa upp, begrunda och ta beslut - fortsätta eller ändra. Det viktigaste är att du har kunskap om vad som hänt och varför.